?!DOCTYPE html> (江,义乌)客厅(哪家? - 义乌市九鼎昌盛室内装潢设计有限公?/title> <meta name="keywords" content="客厅" /> <meta name="description" content="Z详细介绍客厅产品内容,包括客厅的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有客厅新M及最新的市场客厅h.咨询电话:85595509" /> <link rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/bootstrap.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/animate.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/hover.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/owl.carousel.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/tk.css" /> <script src="/template/xys0044/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/xys0044/js/bootstrap.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="page-body-wrap"> <section id="topbar"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="social pull-left topbar-left"> 义乌市九鼎昌盛室内装潢设计有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.499899.tw">义乌装饰公司</a>?a href="/supply/">装修公司</a>?a href="/news/">装饰公司哪家?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="contact-info pull-right topbar-right"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32991/stat/"></script> </div> </div> </div> </section> <header id="header-sec" class="header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-lg-offset-0 col-md-offset-4 logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180424024017.jpg" alt="义乌市九鼎昌盛室内装潢设计有限公? /></a> </div> <a class="mmenu-btn noDis" href="#mmenu"><i class="fa fa-bars"></i></a> <nav class="col-lg-9 col-md-12 col-lg-pull-0 col-md-pull-1 mainmenu-container" id="navigation"> <ul class="mainmenu pull-right"> <li class="Lev1 "> <a rel="nofollow" href="/" class="menu1 hvr-overline-from-left">|站首页 </a></li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/about/" class="menu1 hvr-overline-from-left">关于我们 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> <li class="Lev2"><a rel="nofollow" href="/about/" class="menu2">关于我们</a> </li> <li class="Lev2"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" class="menu2">荣誉资质</a> </li> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown current"> <a rel="nofollow" href="/supply/" class="menu1 hvr-overline-from-left">工程案例 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/jozsfg/" class="menu2">Ƨ装饰风?/a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/xzszsfg/" class="menu2">C式装饰风</a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/xdzsfg/" class="menu2">C装饰风格</a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/oszsfg/" class="menu2">Ƨ式装饰风格</a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/mszsfg/" class="menu2">式装饰风格</a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/zxsj/" class="menu2">装修设计</a> </li> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/buy/" class="menu1 hvr-overline-from-left">效果?<i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/news/" class="menu1 hvr-overline-from-left">新闻资讯 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/contact/" class="menu1 hvr-overline-from-left">联系我们 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> </ul> </li> </ul> </nav> </div> </div> </header> <section id="page-titlepro"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="title"> <h3>产品详情</h3> </div> <div class="page-breadcumb"> <i class="fa fa-map-marker"></i>  <span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/xzszsfg/">C式装饰风?/a> > <a href="/supply/2.html">客厅</a></span> </div> </div> </div> </div> </section> <div class="page-container" id="innerpage-wrap"> <div class="container"> <div class="row"> <aside class="sidebar col-md-3 inner-right" role="complementary"> <section class="widget side-news"> <h3 class="title">产品中心</h3> <div class="tabbed custom-tabbed"> <div class="block current"> <ul class="widget-list"> <li> <a href="/jozsfg/" target="_blank">Ƨ装饰风?/a> </li> <li> <a href="/xzszsfg/" target="_blank">C式装饰风</a> </li> <li> <a href="/xdzsfg/" target="_blank">C装饰风格</a> </li> <li> <a href="/oszsfg/" target="_blank">Ƨ式装饰风格</a> </li> <li> <a href="/mszsfg/" target="_blank">式装饰风格</a> </li> <li> <a href="/zxsj/" target="_blank">装修设计</a> </li> </ul> </div> </div> </section> </aside> <div class="main col-md-9 inner-left" role="main"> <div class="blog-post blog-post-wrap"> <h1 class="text-center bp-title">客厅</h1> <small class="text-center bp-desc"><span><i class="fa fa-tag"></i>  <a href="">来源Q?a href='http://www.499899.tw/supply/2.html'>http://www.499899.tw/supply/2.html</a></a></span>   <span><i class="fa fa-calendar"></i>  旉:2018-4-21 0:00:00</span></small> <div class="com-cnt page-content bp-content"> <p style="text-align:center;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32991/201805071416544513299129204.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">装Ş公司不同的空间类型所用到的装修技术也有很大的差异Q而装修风g的差异,那更是应重中之重的考虑Q装潢公司还有装修文化上的意义。确定了q些客户才好去选择?计师或者装修公司进行装修!装Ş公司一般装修空间分?a href="http://www.499899.tw/supply/2.html" target="_blank">客厅</a>装修?a href="http://www.499899.tw/supply/32.html" target="_blank">厅</a>装修和家庭装修,书房、卧室( 卧室又分Z卧与ơ卧Q装潢公司还有小孩子房,老h房等Q、过道、厨ѝ卫生间、阳台、花园、帽间、休闲区Q装潢公司这些都是家装方面的装修I间。介l一些公装方面的装修I间Q办公楼、商场、专卖店、服装店设计、商场展厅、食品店、甜品店、面包店、酒店宾馆、客ѝ餐饮酒吧、歌厅、_厅、休闲健w厅、体育场馆、会展剧场、博物馆、图书馆、学校、医院、工厂、会所、园林、售g心、公园广场、机场、R船站{这些都是具体的I间cd装Ş公司?/span> </p> </div> <div>相关标签:<a href='/key.aspx?k=%d7%b0%d0%de%c9%e8%bc%c6'>装修设计</a>,<a href='/key.aspx?k=%d0%c2%d6%d0%ca%bd%bf%cd%cc%fc%bc%db%b8%f1'>C式客厅h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%d0%c2%d6%d0%ca%bd%bf%cd%cc%fc%c5%fa%b7%a2'>C式客厅批?/a>,</div> <div>上一个?<a href="/supply/3.html">C式风格餐?/a></div> <div>下一个?<a href="/supply/1.html">Ƨ大?/a></div> <h3 class="title jianju">相关新闻</h3> <div class="col-lg-6 xgxw"> <a rel="nofollow" href="/news/124.html">义乌装修设计Ҏ怎么做?</a><span>2019-11-29</span> </div> <div class="col-lg-6 xgxw"> <a rel="nofollow" href="/news/119.html">选择义乌装修设计公司的注意事?/a><span>2019-11-08</span> </div> <div class="col-lg-6 xgxw"> <a rel="nofollow" href="/news/117.html">房屋装修设计的技巧是什么?</a><span>2019-10-28</span> </div> <div class="col-lg-6 xgxw"> <a rel="nofollow" href="/news/114.html">房屋如何装修设计</a><span>2019-10-10</span> </div> <div class="clear"></div> <h3 class="title jianju">相关产品</h3> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div><a rel="nofollow" href="/supply/4.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32991/201805071418404033299171566.jpg?path=www.499899.tw/uploads/cp/201805071418404033299171566.jpg"></a></div> <div class="xg_name"><a rel="nofollow" href="/supply/4.html">C式客?/a></div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div><a rel="nofollow" href="/supply/2.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32991/201805071416389513299182518.jpg?path=www.499899.tw/uploads/cp/201805071416389513299182518.jpg"></a></div> <div class="xg_name"><a rel="nofollow" href="/supply/2.html">客厅</a></div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div><a rel="nofollow" href="/supply/1.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32991/201805071415597793299132514.jpg?path=www.499899.tw/uploads/cp/201805071415597793299132514.jpg"></a></div> <div class="xg_name"><a rel="nofollow" href="/supply/1.html">Ƨ大?/a></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <script data-cfasync="false" src="/template/xys0044/js/email-decode.min.js"></script><script language="JavaScript" src="/template/xys0044/js/index.js"></script> </div> </div> </div> </div> <div class="for-bottom-padding"></div> <footer id="footer-sec" class="footer"> <div class="container"> <div class="row hidden-sm hidden-xs"> <div class="col-lg-12 col-md-12"> <div class="request-for-qoute-wrap"> <a href="contact.html" class="request-for-qoute wow slideInDown hvr-bounce-to-right">九鼎昌盛装饰——精益求_?/a> </div> <nav class="footer-menu"> <button class="footer-nav-toggler hvr-bounce-to-right">Footer Menu <i class="fa fa-bars"></i></button> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">工程案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 hidden-sm hidden-xs widget foot-about"> <h3 class="dark-title"><a href="about.html">公司?/a> </h3> <div class="f-about"> <p> 义乌市九鼎昌盛室内装潢设计有限公怸业从?b>义乌装饰公司</b>,<b>义乌装修公司</b>以及<b>义乌装饰公司哪家?/b>的生产和销售,Ƣ迎来电咨询Q?5988513218 九鼎昌盛装饰工程有限公司创徏?007q_公司源于中国建筑之乡、木雕之乡浙江,是专业从事设计、工装、家装、家居的民营股䆾制企业?  九鼎昌盛装饰以创新求实,诚信为本为己任,引领着中国家居行业。成为由江省徏{装饰协会、浙江省建委技术发展中心主~地Ҏ准(?..</p> </div> <a href="/about/" class="read-more">查看更多 <i class="fa fa-angle-double-right"></i></a> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget hidden-sm hidden-xs"> <h3 class="dark-title"><a href="/news/">新闻资讯</a> </h3> <ul class="popular-post"> <li> <a href="/news/124.html"> <h5 title="义乌装修设计Ҏ怎么做?"><i class="fa fa-angle-right"></i>  义乌装修设计Ҏ怎么做?</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-11-29</p> </li> <li> <a href="/news/123.html"> <h5 title="Ƨ式装饰风格怎么装修"><i class="fa fa-angle-right"></i>  Ƨ式装饰风格怎么装修</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-11-29</p> </li> <li> <a href="/news/122.html"> <h5 title="正规的义乌装修公司好在哪里?"><i class="fa fa-angle-right"></i>  正规的义乌装修公司好在哪里?</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-11-20</p> </li> <li> <a href="/news/121.html"> <h5 title="义乌装饰设计的关键要素有哪些Q?><i class="fa fa-angle-right"></i>  义乌装饰设计的关键要素有哪些Q?/h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-11-20</p> </li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget foot-contact hidden-sm hidden-xs"> <h3 class="dark-title"><a href="/contact/">联系信息</a></h3> <ul class="contact-info"> <li> <i class="fa fa-map-marker"></i> 公司地址Q浙江省金华市义乌江东南?67号九鼎昌盛有限公?</li> <li> <i class="fa fa-phone"></i> 电话Q?5595509</li> <li> <i class="fa fa-envelope-o"></i> 传真Q?</li> <li> <i class="fa fa-globe"></i> 邮箱Q?a href="mailto:"></a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget foot-qrcode hidden-sm hidden-xs"> <h3>扫描二维?/h3> <div class="f-qrcode"> <img src="/template/xys0044/picture/qrcode_5.png" /> </div> </div> </div> </div> </footer> <section id="bottom-bar"> <div class="container hidden-xs"> <div class="row"> <div class="copyright pull-left" style="width:100%;text-align:center;color: #7e959e"> <p> Copyright © 义乌市九鼎昌盛室内装潢设计有限公?版权所?</p> <div class="lm">义乌装饰公司哪家好哪家好Q供应订做多钱Q金华装修公司怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供义乌装修公司、装饰公司、义乌装饰设计、义乌装饰公司哪家好{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273493327'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273493327%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-30/" rel="nofollow"></script> <a target="_blank" rel="nofollow"><img src="/template/xys0044/images/zc.jpg" style="display:inline;vertical-align:middle"/></a> <a target="_blank" rel="nofollow"></a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <div>Copyright© www.499899.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: </div> </div> </div> </div> </section> </div> <script data-cfasync="false" src="/template/xys0044/js/email-decode.min.js"></script> <script src="/template/xys0044/js/wow.js"></script> <script src="/template/xys0044/js/owl.carousel.min.js"></script> <script src="/template/xys0044/js/jquery.themepunch.tools.min.js"></script> <script src="/template/xys0044/js/jquery.themepunch.revolution.min.js"></script> <script src="/template/xys0044/js/jquery.fancybox.pack.js"></script> <script src="/template/xys0044/js/custom.js"></script> <nav id="mmenu" class="noDis"> <div class="mmDiv"> <div class="MMhead"> <a href="#mm-0" class="closemenu noblock">X</a> </div> <ul> <li class="m-Lev1 m-nav_0"><a href="/">|站首页</a></li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/about/" class="m-menu1">关于我们</a> <ul class="m-submenu"> <li class="Lev2"> <a href="/about/" class="m-menu2">关于我们</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/about/about2.html" class="m-menu2">荣誉资质</a> </li> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/supply/" class="m-menu1">工程案例</a> <ul class="m-submenu"> <li class="Lev2"> <a href="/jozsfg/" class="m-menu2">Ƨ装饰风?/a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/xzszsfg/" class="m-menu2">C式装饰风</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/xdzsfg/" class="m-menu2">C装饰风格</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/oszsfg/" class="m-menu2">Ƨ式装饰风格</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/mszsfg/" class="m-menu2">式装饰风格</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/zxsj/" class="m-menu2">装修设计</a> </li> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/news/" class="m-menu1">新闻资讯</a> <ul class="m-submenu"> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/contact/" class="m-menu1">联系我们</a> <ul class="m-submenu"> </ul> </li> </ul> </div> </nav> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/template/xys0044/css/jquery.mmenu.all.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/xys0044/js/jquery.mmenu.all.min.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { var mmenu=$('nav#mmenu').mmenu({ slidingSubmenus: true, classes : 'mm-white', //mm-fullscreen mm-light extensions : [ "theme-white" ], offCanvas : { position: "right", //left, top, right, bottom zposition: "front" //back, front,next //modal : true }, searchfield : false, counters : false, //navbars : { //content : [ "prev", "title", "next" ] //}, navbar : { title : "|站D" }, header : { add : true, update : true, title : "|站D" } }); $(".closemenu").click(function() { var mmenuAPI = $("#mmenu").data( "mmenu" ); mmenuAPI.close(); }); }); </script> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32991"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:13777915366"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> </div> <a href="http://www.499899.tw/"><span class="STYLE1">ԭ22ѡ5ͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>